EN
English

Konference společnosti Economia

Konference na téma budoucnost platebních karet. Pozvala na ni nejvýznamnější zástupce tohoto segmentu. V průběhu celého dne jsme zajišťovali coffee breaky, oběd a koktejl na rozloučenou. Zajišťovali jsme také servírovaný oběd pro guvernéra ČNB a jeho hosty.