EN
English

České muzeum hudby

Toto muzeum se nachází v bývalém barokním kostele sv. Máří Magdaleny na Malé Straně. Stavba pochází ze 17. století. Prostory prošly přestavbou a nyní představují ohromující místo pro konání společenských akcí. Interiér nabízí neobvyklou symbiózu raně barokní církevní architektury s klasicistní užitkovou úpravou.