EN
English

La Fabrika

La Fabrika vznikla v letech 2004 – 2007 propojením továrních objektů z počátku dvacátého století – Pražských metalurgických závodů a Richterových strojních závodů. Objekt zaujal odborníky svou rekonstrukcí, která je ukázkou ojedinělého spojení staré průmyslové a moderní architektury. Univerzální prostor vhodný pro divadelní, taneční, ale i koncertní vystoupení a výstavy se postupem času stal vyhledávaným nejen mezi hudebníky, ale především mezi divadelními umělci, kteří oceňují multifunkční využití prostoru bývalé tovární haly. V listopadu 2012 přibyl ke stávajícím prostorám nový divadelní sál – Slévárna – vybavený nejmodernější technikou a světelným designem. Prostor Slévárny je výjimečný v tom, že může fungovat jako jeden velký sál nebo je možné z něj pohyblivými stěnami vytvořit dva menší.