EN
English

Ledeburská zahrada

Ledeburská zahrada je jedna z pěti zahrad tvořících komplex zahrad Pražského hradu. Hlavním prostorem pro konání akcí je parter Ledeburské zahrady. Zhruba polovinu povrchu tvoří zátěžový trávník, na který je možné vstupovat. Zde jsou také v zemi zapuštěné držáky, do nichž se umísťují jednotlivá sedadla, která mohou směřovat na západ k sale terreně, nebo na východ k monumentálnímu dvouramennému schodišti. Součástí Ledeburské zahrady jsou terasy nabízející krásný výhled na historické centrum Prahy. K dispozici pro pořádání akcí včetně rautů jsou i zastřešené prostory saly terreny a Galerie Ledeburského paláce. Stejně jako Ledeburská zahrada může být využit i celý komplex palácových zahrad.