EN
English

Truhlárna

Truhlárna je stylový prostor připravený do posledního detailu. Jedná se o místo pro konání různorodých akcí, prezentací, školení, konferencí nebo workshopů. Disponuje promyšleně navrženým uspořádáním, které vytváří pocit přátelské atmosféry v inspirativním prostředí staré karlínské truhlárny.