EN
English

Setkání zaměstnanců společnosti DPD

Odpolední program připravený pro zaměstnance společnosti DPD jsme obohatili naším stánkem se specialitami z řeznictví Naše maso. Grilování provázel řezník František Kšána ml. Hostům jsme připravili naše burgery, klobásky salsiccia a špekáčky.